Een nieuw bos in Twickel

Natuur voor cultuur

bosIn Twente leeft een prachtig nieuw initiatief. Op landgoed Twickel worden 80 – 100.000 nieuwe bomen geplant. Iedereen die de natuur een goed hart toedraagt kan een boom kopen voor slechts € 5 per stuk.

‘Natuur laat cultuur bloeien’

Zo hebben we de actie genoemd. Want de opbrengst van de verkoop van de bomen wordt, na aftrek van de kosten van deze actie, toegekend aan een fonds, dat geheel ten goede komt aan cultuureducatie in het Rijksmuseum Twenthe. Met uw donatie geeft u alle doelgroepen binnen Twente de kans om kennis te maken met kunst en cultuur. En met alle bezuinigingen die de cultuursector de laatste jaren heeft getroffen is een stevige financiële impuls hard nodig om de cultuur te laten bloeien. De Lionsclub Delden en de Rotaryclub Enschede ontwikkelden daarom dit initiatief om zowel natuur als cultuur in de regio met elkaar te laten verbinden.

ANBI_FC